STORM skladem úvod STORM skladem - hodinky, šperky, doplňky STORM novinky STORM doporučujeme STORM akce STORM nejprodávanější hodinky  

obchodní podmínky


 

Na veškeré objednávky prodlužujeme dobu na výměnu zboží 60 dní. 

Váš tým Stormskladem.cz


 

úvodní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.STORMskladem.cz

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi STORMskladem, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

vymezení pojmů:

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 • Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").
 • Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní STORMskladem.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.
 • Zákazníci, kteří nejsou registrováni na www.STORMskladem.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:
  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
  • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
  • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
  • způsob doručení,
  • platební metodu.
 • Zákazníci, kteří jsou registrováni na www.STORMskladem.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:
  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
  • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo),
  • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
  • způsob doručení,
  • platební metodu.
 • Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 • Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
 • Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

právo na vrácení zboží a zrušení objednávky:

 • Zákazník má právo zrušit objednávku kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.
 • Zákazník má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží v tomto případě vrátí zpět, nepoškozené, bez známek upotřebení nebo užívání, v původním. Peníze jsou poté zasílány zpět do 30 dnů na bankovní účet zákazníka či poštovní poukázkou. Není možné vrátit zboží s rytinou a šperky vyráběné nebo upravované na zakázku, pokud nejsou v rozporu s kupní smlouvou.
 • Bez udání důvodu může zákazník vrátit část již dodaného zboží do 14 dní. Zboží, které nesmí mít poškozený originální obal, je nutno doručit i s původním daňovým dokladem bezpečným způsobem do některé s kamenných prodejen. Doručení zboží na adresu prodejny hradí zákazník. Nový daňový doklad a odpovídající finanční částka bude zaslána na korespondenční adresu nebo bankovní účet zákazníka nejpozději do 14 dní. Peníze převodem na účet zasíláme ZDARMA, pokud zvolíte vrácení peněz složenkou poplatek je 60Kč, který si strhneme od vrácené částky!
 • Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy či vrátit část zboží v této lhůtě, je nutno dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude zákazníkovi vrácena kupní cena za zboží:

  a) Odeslat vyplněný formulář na adresu:

  Hodinářství
  Václav Kubelka
  čs. armády 128/I
  38901 Vodňany

  s textem:
  "Jednostranně odstupuji od smlouvy č. …(číslo objednávky) ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na tento účet ……………" Datum a podpis

  b) Zboží odeslat nebo předat na adrese:

  Hodinářství
  Václav Kubelka
  čs. armády 128/I
  38901 Vodňany

  Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně průvodního dokladu) a s originálním dokladem o koupi.

  Zboží je možné zaslat doporučeně nebo jako cenné psaní. Reklamace zaslané na dobírku nebudou přijaty a budou odeslány zpět na adresu zákazníka.

  Náklady na vrácení zboží a nebezpečí škody na věci nese zákazník.

 • Prodávající se zavazuje vrátit zaplacenou kupní cenu do 14 dnů od vrácení zboží na bankovní účet zákazníka nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu. Vrácení peněz v hotovosti při prokázání odstoupení od smlouvy po předchozí domluvě je možné.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku celou nebo jen její část v případě, že
  • objednané zboží se již nevyrábí
  • zboží je dlouhodobě nedostupné
  • změní-li se cena zboží výrazně změnila a nebo byla cena špatně stanovena.
  V každém případě bude o této skutečnosti zákazník vždy informován buď telefonicky nebo emailem.

dodací podmínky:

Zboží bude zasláno jako zásilka PPL ( www.ppl.cz )
Cena dopravy – byla naší firmou spočítána a stanovena na 100-120 Kč vč. DPH  

Při objednání zboží nad 15. 000,- je poštovné zdarma.      
 ------------------------------------------------------
Druhy dopravy veřejnými přepravci:
Cena přepravy:
Ceny přepravy uvedené níže, jsou vždy včetně DPH.

Osobní odběr
Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat Po-Pá 8,30-16,30h, mimo tuto dobu po dohodě.
 
Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou PPL.
(rychlá, levná doprava s komunikací od dopravce)
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 100-120 Kč.


POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
 
Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem. Balné je ZDARMA u všech zásilek.

platební podmínky

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však v případě smluv uzavřených s kupujícím, který není spotřebitelem, vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn výjimečně a v odůvodněných případech požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb:

 • Platba v hotovosti při převzetí zboží
 • Dobírkou, kdy peníze jsou inkasovány v hotovosti kurýrem PPL nebo ČP při předání zboží.
 • Bankovním převodem. (Platební informace Vám přijdou e-mailem)

záruka:

 • Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu.
  Záruční doba je 24 měsíců na hodinový strojek a další výrobní či materiálové závady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.
  Internetový obchod vyplní před odesláním zásilky záruční list, je-li výrobcem k produktu poskytován. V opačném případě postačí daňový doklad.
 • Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vzniklé používáním, proniknutí vody zapříčiněné nesprávným použitím nebo například změnu barevnosti, která je zaviněna extrémním slunečním zářením.

  Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce:

  Hodinářství
  Václav Kubelka
  čs. armády 128/I
  38901 Vodňany


  nebo osobně na této adrese, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.
 • Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.
 • Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

dodávka zboží obsahuje:

Dodávka zboží zákazníkovi obsahuje stejné doplňky, jako v kamenném obchodu.:

 • Obal dodaný výrobcem
 • Záruční list
 • Fakturu
 • Návod k obsluze (jedná-li se o produkt s více funkcemi).

Výrobek je opatřen popiskem, resp. návodem v českém jazyce, který je dodáván spolu s každým jednotlivým balením.

ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 15. září 2011. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny. 
Doručení a reklamace | Všeobecné obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Design dsweb© 2011 www.dsweb.eu | Powered By AZeshop.cz

Všechny hodinky STORM | Pánské hodinky STORM, Dámské hodinky STORM, Limitovaná edice hodinek STORM, Unisex hodinky STORM, STORM black, Zlacené hodinky

Šperky STORM dle typu | Náhrdelníky STORM, Náramky STORM, Naušnice STORM, Prsteny STORM, Manžetové knoflíčky STORM, STORM přívěsky, šperkovnice

Všechny šperky STORM | Pánské šperky, Dámské šperky , Jen jeden na světě - Beads, Buď kreativní - Charms, Zlacené šperky

Všechny doplňky | Kabelky, Peněženky, Parfémy

Partnerské eshopy: Hodinky skladem, Šperky skladem, Hodiny skladem, Hodinky Timex skladem